Κρατήστε με ενήμερο για τα Dairy Innovation Awards 2024

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1. Καινοτομία σε Καταστήματα Γαλακτοκομικών Προϊόντων

1.1. Καινοτόμο Γαλακτοπωλείο
1.2. Καινοτόμα Αλυσίδα Γαλακτοπωλείων
1.3. Γαλακτοπωλείο εντός Καταστήματος
1.4. Ηλεκτρονικό Κατάστημα Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.5. Πράσινο Γαλακτοπωλείο
1.6. Design Γαλακτοπωλείου
1.7. Miscellaneous

Ενότητα 2. Καινοτομία στα Γαλακτοκομικά Προϊόντα

2.1. Εισαγωγή νέου γαλακτοκομικού προϊόντος στην αγορά

2.1.1. Γάλα
2.1.2. Τυρί
2.1.3. Γιαούρτι
2.1.4. Παγωτό
2.1.5. Βούτυρο
2.1.6. Επιδόρπιο Γάλακτος
2.1.7. Άλλο

2.2. Καινοτόμο γαλακτοκομικό προϊόν στην παραγωγή του

2.2.1. Γάλα
2.2.2. Τυρί
2.2.3. Γιαούρτι
2.2.4. Παγωτό
2.2.5. Βούτυρο
2.2.6. Επιδόρπιο Γάλακτος
2.2.7. Άλλο

2.3. Καινοτόμο γαλακτοκομικό προϊόν στη σύστασή του

2.3.1. Γάλα
2.3.2. Τυρί
2.3.3. Γιαούρτι
2.3.4. Παγωτό
2.3.5. Βούτυρο
2.3.6. Επιδόρπιο Γάλακτος
2.3.7. Άλλο

2.4. Καινοτόμο γαλακτοκομικό προϊόν στη συσκευασία του

2.4.1. Γάλα
2.4.2. Τυρί
2.4.3. Γιαούρτι
2.4.4. Παγωτό
2.4.5. Βούτυρο
2.4.6. Επιδόρπιο Γάλακτος
2.4.7. Άλλο

2.5. Βιώσιμο γαλακτοκομικό προϊόν

2.5.1. Γάλα
2.5.2. Τυρί
2.5.3. Γιαούρτι
2.5.4. Παγωτό
2.5.5. Βούτυρο
2.5.6. Επιδόρπιο Γάλακτος
2.5.7. Άλλο

2.6. Καινοτόμο λειτουργικό γαλακτοκομικό προϊόν

2.6.1. Γάλα
2.6.2. Τυρί
2.6.3. Γιαούρτι
2.6.4. Παγωτό
2.6.5. Βούτυρο
2.6.6. Επιδόρπιο Γάλακτος
2.6.7. Άλλο

Ενότητα 3. Καινοτομία στο Μαρκετινγκ – Υπηρεσίες

3.1. Καμπάνια Προώθησης / Προβολής
3.2. Branding (ενέργειες ενδυνάμωσης του brand)
3.3. Έρευνα & Ανάπτυξη
3.4. Εξαγωγές
3.5. Green Policy
3.6. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
3.7. Aσφάλεια & Ποιότητα Τροφίμων
3.8. Καινοτομία στη Διανομή
3.9. Eφοδιαστική Αλυσίδα (food logistics)
3.10. Διαχείριση Αποβλήτων
3.11. Υπηρεσίες Πληροφορικής
3.12. Εξυπηρέτηση Πελατών
3.13. On-line Υπηρεσίες
3.14. Υπηρεσίες Delivery
3.15. Φορέας Πιστοποίησης
3.16. Εργαστήριο Αναλύσεων
3.17. Miscellaneous

Ενότητα 4. Καινοτομία στον Εξοπλισμό

4.1. Εξοπλισμός Γαλακτοπωλείου
4.2. Εξοπλισμός Γαλακτοκομικής μονάδας
4.3. Εξοπλισμός Τυροκομικής μονάδας
4.4. Εξοπλισμός Παραδοσιακής μονάδας
4.5. Παραγωγή Βοηθητικών Υλών (πρώτες ύλες, πρόσθετα, έτοιμα μίγματα, μεμβράνες, βαρέλια κ.α.)
4.6. Υλικά & Τεχνολογία Συσκευασίας
4.7. Green Εξοπλισμός
4.8. Miscellaneous

Ενότητα 5. Καινοτομία στη Βιομηχανία

5.1. Βιώσιμη Βιομηχανική Μονάδα
5.2. Καινοτόμα Βιομηχανική Μονάδα
5.3. Βιομηχανική Μονάδα συμβατή με την Πράσινη Αλυσίδα
5.4. Σχεδιασμός & Κατασκευή Βιομηχανικής Μονάδας
5.5. Νεοεισερχόμενη Βιομηχανική Μονάδα
5.6. Miscellaneous

* Miscellaneous

Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την κριτική επιτροπή και ο πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μία νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της κριτικής επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Miscellaneous δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η κριτική επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Κορυφαία Βραβεία / Grand Awards / Platinum

Τα κορυφαία βραβεία δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίες από τις βραβευμένες υποψηφιότητες. Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:

  • Platinum award 10 βαθμοί
  • Gold award 7 βαθμοί
  • Silver award 3 βαθμοί
  • Bronze award 1 βαθμός

Dairy Brand of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην Εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών.

Dairy Company of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην Εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών.

Dairy Supplier of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στον προμηθευτή που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών.

Gold – Silver – Bronze Βραβεία
Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Gold (Χρυσό): Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία)

Bronze (Χάλκινο): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών).

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.