Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company

Η μονάδα εκτροφής της εταιρείας Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company λειτουργεί από το 2001 στο Πάρκο Παραγωγής της εταιρείας, στο Λαμπρινό της Ξάνθης. Στην φάρμα γίνεται συστηματική εκτροφή βοοειδών και εποχική εκτροφή αιγοπροβάτων. Η φάρμα δεν είναι αναπαραγωγική, τα ζώα προέρχονται από το δίκτυο των συνεργαζόμενων τοπικών κτηνοτρόφων και στην περίπτωση των βοοειδών αξιοποιείται τοπικό ζωικό κεφάλαιο που διαφορετικά θα έμενε αναξιοποίητο.

Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ΠΙNΔΟΣ

Η ΠΙΝΔΟΣ, ο κορυφαίος πτηνοτροφικός συνεταιρισμός της χώρας και ηγέτης στον κλάδο της πτηνοτροφίας με μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 30% ενισχύει στην πράξη την εθνική οικονομία και παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης της περιοχής της Ηπείρου. Η ΠΙΝΔΟΣ αποτελεί μία από τις κορυφαίες βιομηχανίες στον αγροτοδιατροφικό τομέα, ενώ βρίσκεται σταθερά στις δέκα κορυφαίες επιχειρήσεις τροφίμων της Ελλάδας, προσφέροντας τα υψηλής ποιότητας προϊόντα κοτόπουλου στους καταναλωτές, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την υγεία τόσο των πουλερικών αλλά και των καταναλωτών μέσα από συνεχείς ελέγχους. Διαθέτοντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογικά εγκαταστάσεις και με σεβασμό στο περιβάλλον της Ηπείρου, μέσα από συνεχείς και συνεπείς επενδύσεις, αποδεικνύει στην πράξη το όραμα του Συνεταιρισμού προς ένα διεθνές σύγχρονο πρότυπο συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας.