Καινοτόμα Βιομηχανική Γαλακτοκομική Μονάδα

ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕΒΕ

Η ΟΜΗΡΟΣ διατηρώντας την τεχνογνωσία της και επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες δίνει έμφαση στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, παράγει στις σύγχρονες και άριστα εξοπλισμένες εγκαταστάσεις της την βραβευμένη παραδοσιακή Φέτα ΠΟΠ και άλλα Λευκά Τυριά καθώς και καινοτόμα προϊόντα όπως τη Lacto Free και βιολογική φέτα, Lacto Free & Organic Grill Cheese καθώς και ψητά τυριά με γεύσεις ώστε να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Η νέα υπερσύγχρονη βιομηχανική μονάδα στα Τρίκαλα είναι πλήρως εξοπλισμένη με καινοτόμα συστήματα υψηλής τεχνολογίας τα οποία εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα του τελικού προϊόντος και την ομαλή και ασφαλή παραγωγική διαδικασία ενώ παρέχει ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για τους εργαζόμενους.

Σχεδιασμός & Κατασκευή Βιομηχανικής Μονάδας

ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕΒΕ

Η ΟΜΗΡΟΣ διατηρώντας την τεχνογνωσία της και επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες δίνει έμφαση στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, παράγει στις σύγχρονες και άριστα εξοπλισμένες εγκαταστάσεις της την βραβευμένη παραδοσιακή Φέτα ΠΟΠ και άλλα Λευκά Τυριά καθώς και καινοτόμα προϊόντα όπως τη Lacto Free και βιολογική φέτα, Lacto Free & Organic Grill Cheese καθώς και ψητά τυριά με γεύσεις ώστε να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Η νέα υπερσύγχρονη βιομηχανική μονάδα στα Τρίκαλα είναι πλήρως εξοπλισμένη με καινοτόμα συστήματα υψηλής τεχνολογίας τα οποία εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα του τελικού προϊόντος και την ομαλή και ασφαλή παραγωγική διαδικασία ενώ παρέχει ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για τους εργαζόμενους.