ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Εισαγωγή Μοριακών τεχνικών στην ασφάλεια
και την ποιότητα τροφίμων από τη ΔΕΛΤΑ

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Η ΔΕΛΤΑ υπηρετώντας την δέσμευσή της στην ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της, καθώς και το ενδιαφέρον της για καινοτομία, ίδρυσε το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας. Ένα εργαστήριο εξοπλισμένο με μηχανήματα αιχμής, που χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες μοριακής βιολογίας εφαρμοσμένες στα τρόφιμα. Ρόλος του είναι η καθημερινή επαφή με την παραγωγική διαδικασία, υποστηρίζοντας τους ποιοτικούς ελέγχους και αναπτύσσοντας τεχνικές προσαρμοσμένες στις ποιοτικές απαιτήσεις. Βασική λειτουργία του εργαστηρίου είναι η χρήση της μεθοδολογίας DNA barcoding, για ταχύτατη ταυτοποίηση μικροοργανισμών, εντόμων και φυτών, δημιουργώντας βάσεις δεδομένων που εμπλουτίζονται συνεχώς και οδηγούν άμεσα σε στοχευμένες διορθωτικές ενέργειες και μεταβολές στα πλάνα ελέγχου, όποτε αυτό απαιτείται. Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί μοριακές τεχνικές για την ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, παρουσίας αλλεργιογόνων ουσιών και νοθείας σε γαλακτοκομικά.