Κρεοπωλεία Διαμέλας

Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Πως αντιμετωπίζεται η πρόκληση για την ανάδειξη των ελληνικών φυλών βοοειδών στα ορεινά Ροδόπης, μέσα από εφαρμογές ευφυούς κτηνοτροφίας του προγράμματος Smart Farming Initiative της ΑΒ Βασιλόπουλος και της συνεργασίας στην υλοποίηση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με τα Κρεοπωλεία ΔΙΑΜΕΛΑΣ. Από τις εφαρμογές Internet of Things για την παρακολούθηση των κοπαδιών ελεύθερης βόσκησης, μέχρι την βιωματική και ενεργή προώθηση κρεοσκευασμάτων, είναι ένας μακρύς δρόμος τεχνογνωσίας και γευσιγνωσίας προ όφελος παραγωγών, εμπόρων και καταναλωτών.

Βιολογική σπάλα ελληνικής βραχυκερατικής φυλής

Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company

Το νέο προϊόν είναι το αποτέλεσμα της μακρόχρονης και στοχευμένης συνεργασίας της εταιρείας με επιλεγμένους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής της Ξάνθης. Οι παραγωγοί είναι πιστοποιημένοι εκτροφείς ζώων της βραχυκερατικής φυλής, σύμφωνα με το μητρώο που διατηρεί το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Δράμας. Η βραχυκερατική φυλή είναι επίσημα αναγνωρισμένη ελληνική φυλή βοοειδών και απειλείται με εξαφάνιση, ζει στις περιοχές της Θράκης, της Ανατολικής & Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Στερεάς Ελλάδας, είναι φυλή κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης, είναι μικρόσωμη με αργό ρυθμό ανάπτυξης, είναι ελευθέρας βοσκής, αξιοποιεί τη βιοποικιλότητα της περιοχής και είναι άριστα προσαρμοσμένη στο δύσβατο ελληνικό ορεινό περιβάλλον.

Βόειο κρέας υψηλής διατροφικής αξίας με εξαιρετικά χαρακτηριστικά, γεύση και τεχνογνωσία

Φάρμα Μητσόπουλος

Η Φάρμα Μητσόπουλος μέσα από καινοτόμες μεθόδους παραγωγής και συσκευασίας, διαθέτει στην αγορά μια μεγάλη ποικιλία πλήρως τυποποιημένων προϊόντων από μοσχάρι-βόειο. Η εγγύηση ποιότητας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της εταιρείας.