Κρατήστε με ενήμερο για τα Meat Innovation Awards 2024

Meat Awards 2022

Προϊόντα Κρέατος

Βιολογική σπάλα ελληνικής βραχυκερατικής φυλής

Απόστολος Παπαδόπουλος Meat CompanyΤο νέο προϊόν είναι το αποτέλεσμα της μακρόχρονης και στοχευμένης συνεργασίας της εταιρείας με επιλεγμένους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής της Ξάνθης. Οι παραγωγοί είναι πιστοποιημένοι εκτροφείς ζώων της βραχυκερατικής φυλής, σύμφωνα με το μητρώο που διατηρεί το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Δράμας. Η βραχυκερατική φυλή είναι επίσημα αναγνωρισμένη ελληνική φυλή βοοειδών και απειλείται με εξαφάνιση, ζει στις περιοχές της Θράκης, της Ανατολικής & Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Στερεάς Ελλάδας, είναι φυλή κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης, είναι μικρόσωμη με αργό ρυθμό ανάπτυξης, είναι ελευθέρας βοσκής, αξιοποιεί τη βιοποικιλότητα της περιοχής και είναι άριστα προσαρμοσμένη στο δύσβατο ελληνικό ορεινό περιβάλλον.