Κρατήστε με ενήμερο για τα Dairy Innovation Awards 2024

Dairy Awards 2022

Καινοτομία σε Καταστήματα Γαλακτοκομικών Προϊόντων

iMilk ELGO App by MIK3 Α.Ε.
Υπηρεσίες Πληροφορικής

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΙΚ3 ΑΕΗ ΜΙΚ3, με την υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει και την εικοσαετή εμπειρία στη διαχείριση του παραγόμενου γάλακτος στην χώρα, συμβάλλει ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, υλοποιώντας τη νέα mobile εφαρμογή iMilk ELGO με την οποία ο Οργανισμός, σύμφωνα πάντα με τις αρχές διαφάνειας και αξιοπιστίας, συνδυάζει και παρέχει προσωποποιημένη πληροφόρηση αλλά και γενικά στατιστικά δεδομένα, πετυχαίνοντας διάχυση της ορθής και ασφαλούς πληροφορίας στους Έλληνες παραγωγούς, στις μεταποιητικές βιομηχανίες αλλά και σε ενδιαφερόμενους φορείς/εκπαιδευτικά ιδρύματα/ερευνητές.