Κρατήστε με ενήμερο για τα Frozen Food Awards 2024

Frozen Food Awards 2022

Υπηρεσίες στον Κλάδο της Κατάψυξης

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ: Η πρώτη εταιρεία τροφίμων στην Ελλάδα με καινοτόμα πιστοποίηση για την εφαρμογή Κυκλικής Οικονομίας

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣΗ διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ καθώς και η έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας είναι για την εταιρεία δέσμευση που υλοποιείται συστηματικά με μετρήσιμους στόχους. Η πιστοποίησή της βάσει του προτύπου Zero Waste To Landfill αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής της αυτής, καθώς η εταιρεία ακολουθώντας τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης, επενδύει σε πράξεις μακροπρόθεσμης ωφέλειας, που σέβονται το περιβάλλον και δημιουργούν αξία για την κοινωνία αλλά και την εγχώρια οικονομία.