Κρατήστε με ενήμερο για τα Frozen Food Awards 2024

Frozen Food Awards 2022

Υπηρεσίες στον Κλάδο της Κατάψυξης

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ: βέλτιστη ποιότητα και μέγιστη ασφάλεια προϊόντων, σεβασμός στους εργαζομένους μας και το περιβάλλον, με έναν από τους μεγαλύτερους Αυτοματοποιημένους Ψυκτικούς θαλάμους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. / Αποθήκευσης Κατεψυγμένων

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣΜε κεντρικό άξονα λειτουργίας της, τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ πρωτοπορεί αδιάκοπα, έχοντας προτεραιότητά της, την προστασία του περιβάλλοντος και τον σεβασμό στους εργαζομένους της και την κοινωνία. Η κατασκευή του νέου, Αυτοματοποιημένου Ψυκτικού Θαλάμου υπερσύγχρονης τεχνολογίας, που κατατάσσεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καταφέρνει, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού, τη διασφάλισης της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων αλλά και τη σημαντική μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος θάλαμος καταναλώνει 70% λιγότερη ενέργεια από τους συμβατικούς θαλάμους, ενώ τα φωτοβολταϊκά πάνελ, που βρίσκονται τοποθετημένα στη στέγη του, εξασφαλίζουν το 40% της ετήσιας ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του.