Κρατήστε με ενήμερο για τα Dairy Innovation Awards 2024

Dairy Awards 2022

Καινοτομία σε Καταστήματα Γαλακτοκομικών Προϊόντων

NetPlanet – ATHINAΜια συνεργασία ανάμεσα στο digital agency NetPlanet και την Athina, Ελληνική Γαλακτοβιομηχανία, για τη δημιουργία καμπάνιας ενδυνάμωσης του brand της τελευταίας. Πρόκειται για ένα project που αντικατοπτρίζει την δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας. Η τεχνογνωσία της NetPlanet σε συνδυασμό με τα προσφερόμενα εργαλεία του σύγχρονου digital marketing επέτρεψε την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Athina, την εξεύρεση νέων πελατών στο Hong Kong και την συνεπακόλουθη αύξηση των πωλήσεών της.