Κρατήστε με ενήμερο για τα Frozen Food Awards 2024

Frozen Food Awards 2022

Υπηρεσίες στον Κλάδο της Κατάψυξης

Στη σωστή θερμοκρασία, στον σωστό χρόνο! Πώς η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ με τη χρήση τηλεματικής διασφαλίζει την ψυκτική αλυσίδα των προϊόντων της και τις εντός χρονικών ορίων παραδόσεις / Μεταφοράς & Διακίνησης

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣΗ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ κατέχει, μισό αιώνα τώρα, ηγετική θέση στην παραγωγή, διάθεση και διανομή καταψυγμένων λαχανικών, καθώς και φρέσκων, συσκευασμένων σαλατών. Αδιαπραγμάτευτη αρχή της εταιρείας είναι η βέλτιστη ποιότητα και η μέγιστη ασφάλεια των προϊόντων της. Οι έγκαιρες παραδόσεις των προϊόντων στους πελάτες και η ταυτόχρονη εξασφάλιση των θερμοκρασιακών προδιαγραφών τους αποτελούν ένα κρίσιμο κομμάτι της λειτουργίας της εταιρείας που χαρακτηρίζεται από προκλήσεις. Η χρήση τηλεματικής στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας και τα δεδομένα κίνησης και θερμοκρασίας θαλάμου σε πραγματικό χρόνο που η εφαρμογή τηλεματικής παρέχει, δίνουν τη δυνατότητα λήψης αμέσων αποφάσεων στους χρήστες, που εγγυώνται τις έγκαιρες παραδόσεις και την κρίσιμη διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας, παρά τις εκάστοτε δυσμενείς συνθήκες διανομής, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.